กิจกรรม ชม ช่วย เชียร์ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2562

กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (MAI) จำนวน 3 ท่าน ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชม ช่วย เชียร์) คณะเภสัชศาสตร์ ในชื่อโมเดล “การใช้ยา สมุนไพร และเครื่องสำอางอย่างสมเหตุผลในอำเภอเชียงคำ” ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา