ม.พะเยา ติดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก จากการจัดอันดับ “THE Impact Rankings 2020” โดย “Times Higher Education”

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 “THE” หรือ “Times Higher Education” ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก จากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลอันดับมหาวิทยาลัย “University Impact Rankings 2020” หรือรางวัลของมหาลัยที่ดำเนินงานเพื่อสังคมที่สร้างผลกระทบต่อสังคม ซึ่ง THE Impact Rankings 2020 จะประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดที่ครอบคลุม 3 ด้าน คือ 1. ด้านงานวิจัย 2. ด้านการเผยแพร่ และ 3. ด้านการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุน SDGs ของมหาวิทยาลัย โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าสู่เวทีการจัดอันดับดังกล่าว ได้คัดเลือกและส่งข้อมูลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 5 SDGs จาก 17 SDGs

โดย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการประเมินอยู่ในอันดับที่ 401-600 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมีรายละเอียดการจัดอันดับ 5 SDGs ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

1. SDG 4 การศึกษาที่เท่าเทียม : อันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ และอันดับที่ 301-400 ในระดับโลก

2. SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน : อันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ และอันดับที่ 301-400 ในระดับโลก

3. SDG 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์ : อันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ และอันดับที่ 301-400 ในระดับโลก

4. SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : อันดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ และอันดับที่ 401-600 ในระดับโลก

และ SDG ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสูงที่สุด คือ

5. SDGs 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก : อันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ และอันดับที่ 79 จาก 766 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

อ้างอิงจากหน้าเว็บไซต์ : Times Higher Education