โครงการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัย และโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2562

กองบริหารงานวิจัย ได้จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัย และโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่