กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานพิธีเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

           วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย นางจีรัชญ์ ริมจันทร์ และนางสาวบุษบา วงศ์ไชย เข้าร่วมงานพิธีเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี