กิจกรรม MAI กิจกรรม ชม ช่วย เชียร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562