เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 (ตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 2562)

กองบริหารงานวิจัยได้เปิดรับทุนโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 2562

 

 

เอกสารประกอบการเสนอขอรับทุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2564

http://wwmms.up.ac.th/research/uprm/downloadacademic2564