ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย" ในวันที่ 2 กันยายน 2562

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ  เรื่อง "บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย" โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในวันที่ 2 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

 

เอกสารประกอบการบรรยาย