แจ้งการจัดทำข้อเสนอแผนงานวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 ระดับ 1-3 ดาว (เปิดรับ - 3 ธันวาคม 2562 !!!)

 

เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย

http://wwmms.up.ac.th/research/uprm/downloadresearch2563_2