โครงการทุนวิจัยบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านการแพทย์ (Thailand MED TECH Excellence Fund) ปีที่ 2

โครงการทุนวิจัยบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านการแพทย์ (Thailand MED TECH Excellence Fund) ปีที่ 2
ประกาศรับข้อเสนอ
เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 30 พ.ย. 62
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.tmtefund.org/
หรือ