ประกาศเปิดรับข้อเสนอ “ธุรกิจนวัตกรรมการแพทย์ย่านโยธี”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดรับข้อเสนอ “ธุรกิจนวัตกรรมการแพทย์ย่านโยธี” เงินทุนสนับสนุนสูงสุด 5 ล้านบาท (ไม่เกิน 75% ของงบประมาณโครงการทั้งหมด)
- เปิดรับสมัคร Concept idea 
- ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เม.ย. 63 ทาง https://mis.nia.or.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02-017-0555 ต่อ 562 (คุณอุกฤช) หรือ E-mail: ukrit@nia.or.th