ประกาศรับข้อเสนอ "การวิจัยเชิงพื้นที่"

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเชิงพื้นที่ ทุนวิจัยการศึกษาเชิงนโยบาย สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ :
ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โภษียาภรณ์
โทร. 087 700 0741
Email : POOLSAK@NXPO.OR.TH