ประกาศรับสมัครทุนโครงการ Newton Fund Institutional Links (IL) ประจำปี 2563

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ได้ร่วมกับ British Council เปิดรับทุนวิจัยโปรแกรม Newton Fund Institutional Links (IL) ซึ่งเป็นทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้:
1. เริ่มต้นและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักวิชาการ หน่วยงานรัฐ และสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรและประเทศไทย
2. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและความรู้การวิจัย
3. สร้างศูนย์ท้องถิ่นสำหรับการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม

 

สาขาวิชาการที่เปิดรับสมัคร
1. Bio Economy, Circular Economy and Green Economy
2. AI for all, Data Economy
3. Aging Society
4. Social Science and Humanity
5. Sustainable Management of Natural Resource

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย และสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

https://www.britishcouncil.or.th/programmes/education/our-work-support-higher-education-and-research-sector/NewtonFund/institutional-links

 

ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 12 มิถุนายน 2563 และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองการต่างประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 210 และ 0 2579 2690

http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2280