กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ "ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน"

 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ "ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน" โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ทุนนวัตกรรมเพื่อชุมชน
2. ทุนพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชุนเป็นฐาน

 

สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ (https://www.eef.or.th/notice/1241) ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 - 24 มิถุนายน 2563

 

สอบถามข้อมูลหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
https://www.eef.or.th/notice/1241
เบอร์โทรศัพท์ 02-079-5475 กด 3 หรือ 061-440-6134 ในวันและเวลาราชการ
E-mail: Community@EEF.or.th