เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ประจำปี 2564 รอบที่ 1

 

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ประจำปี 2564 รอบที่ 1  ในระดับ Division 1 และ Division 2 แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยาที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) เพื่อขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยดังกล่าว 


โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และศึกษาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการสนับสนุนทุน ได้ที่เว็บไซต์ http://wwmms.up.ac.th/research/uprm/downloadUoE2564 ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2563

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่:
โทร.1047 หรือ 3866 (นางสาวอรพรรณ พรหมธนพันธ์)