ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ: จิ้งหรีด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.nrct.go.th/fund/ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฯ-ด้านสัตว์เศรษฐกิจ-จิ้งหรีด