เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปีงบประมาณ 2564 (เปิดรับ - 2 พฤศจิกายน 2563 !!!)

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับบุลคากรหรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่: http://wwmms.up.ac.th/research/uprm/downloadRDM2564 เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - 2 พฤศจิกายน 2563