ประกาศขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีบัญชี 2564

          สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม รับโครงการ กิจกรรมการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ยื่นแบบขอรับการส่งเสริมฯ ในระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563 สามารถสแกน QR Code เพื่ออ่านข้อมูลประกาศฯ และแบบขอรับการส่งเสริมจากกองทุนฯ หรือสามารถดาวน์โหลดผ่านลิ้งค์ ด้านล่างนี้

http://ocac.go.th/wp-content/uploads/2020/10/ประกาศหลักเกณฑ์ปี-2564.pdf

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2209 3754