ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการเสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 2

 

กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการเสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 2 ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/Mo7o87PhkPaKGYZs7 ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารงานวิจัย งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ

โทร. 054 - 466666 ต่อ 1047 (บุษบา)