สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  ประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564  ภายใต้กรอกการวิจัย "การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร" เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2563  – 10 มกราคม 2564  โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS : http://nriis.nrct.go.th/ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.arda.or.th/research-fund02.php

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6346