การประชุมเพื่อชี้แจงทิศทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

จัดงาน: 14 สิงหาคม 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

          

กองบริหารงานวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุมเพื่อชี้แจงทิศทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบายและทิศทางของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปงRealtime UP Publication

...Show all...

โครงการวิจัย แยกตามแหล่งทุน

...แสดงทั้งหมด...
-->