งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16-25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 6-12) เมืองทองธานี

จัดงาน: 25 สิงหาคม 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

          

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน หรือมีความสำคัญ มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการพัฒนาประเทศในอนาคต เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนและเยาวชน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16-25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 6-12) เมืองทองธานีRealtime UP Publication

...Show all...

โครงการวิจัย แยกตามแหล่งทุน

...แสดงทั้งหมด...
-->