กิจกรรม ชม ช่วย เชียร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562

จัดงาน: 20 กันยายน 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

          

กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (MAI) จำนวน 3 ท่าน ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชม ช่วย เชียร์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ในชื่อโมเดล “ ความยั่งยืนทางศิลปวัฒนธรรมกรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบหมู่บ้านวัฒนธรรมอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประเทศไทย และหลวงพระบางเมืองมรดกโลก ประเทศลาว” ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อวัดหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาRealtime UP Publication

...Show all...

โครงการวิจัย แยกตามแหล่งทุน

...แสดงทั้งหมด...
-->