กิจกรรม ชม ช่วย เชียร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2562

จัดงาน: 26 กันยายน 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

          

กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (MAI) จำนวน 3 ท่าน ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชม ช่วย เชียร์) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในชื่อโมเดล “สุขภาวะดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ณ วัดดอนไชย อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา



Realtime UP Publication

...Show all...

โครงการวิจัย แยกตามแหล่งทุน

...แสดงทั้งหมด...
-->