โครงการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัย และโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2562

จัดงาน: 19 มิถุนายน 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

          กองบริหารงานวิจัย ได้จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัย และโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่Realtime UP Publication

...Show all...

โครงการวิจัย แยกตามแหล่งทุน

...แสดงทั้งหมด...
-->