การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 8 (8th Phayao Research Conference)

จัดงาน: 24 มกราคม 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

          มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 (PHAYAO RESEARCH CONFERENCE) ระหว่าง วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยาRealtime UP Publication

...Show all...

โครงการวิจัย แยกตามแหล่งทุน

...แสดงทั้งหมด...
-->