เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 2 (ตั้งแต่วันนี้ - 8 พฤศจิกยน 2562)

 

เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย

http://wwmms.up.ac.th/research/uprm/downloadresearch2564

วันที่โพสต์ 2019-10-18 08:22:20 ข่าวทุนวิจัยทั้งหมด

Realtime UP Publication

...Show all...

โครงการวิจัย แยกตามแหล่งทุน

...แสดงทั้งหมด...