เปิดรับข้อเสนอโครงการ Flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ 1 - 31 ธันวาคม 2562

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านทาง www.nrms.go.th แผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ 2563 สำหรับนักวิจัยและหน่วยงานในระบบ ววน. ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอต่อหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU)
รายละเอียดดูได้ที่นี่ : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2262
ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562

วันที่โพสต์ 2019-12-02 07:58:51 ข่าวทุนวิจัยทั้งหมด

Realtime UP Publication

...Show all...

โครงการวิจัย แยกตามแหล่งทุน

...แสดงทั้งหมด...