โครงการ 'Business Brotherhood UP 2020' ตามหา Startup หน้าใหม่ สู่โอกาสเติบโตและประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจจริง

โครงการที่ตามหา Startup หน้าใหม่ สู่โอกาสเติบโตและประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจจริง
โดย สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 63
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร.054-466666 ต่อ 3713 (ศิรติพร)

วันที่โพสต์ 2020-01-30 08:22:16 ข่าวประชุม/อบรม/สัมนาทั้งหมด

Realtime UP Publication

...Show all...

โครงการวิจัย แยกตามแหล่งทุน

...แสดงทั้งหมด...