ประกาศรับข้อเสนอ "การวิจัยเชิงพื้นที่"

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเชิงพื้นที่ ทุนวิจัยการศึกษาเชิงนโยบาย สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ :
ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โภษียาภรณ์
โทร. 087 700 0741
Email : POOLSAK@NXPO.OR.TH

วันที่โพสต์ 2020-04-09 03:54:30 ข่าวทุนวิจัยทั้งหมด

Realtime UP Publication

...Show all...

โครงการวิจัย แยกตามแหล่งทุน

...แสดงทั้งหมด...